หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
  1. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
  2. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
  3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
  4. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
  5. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

41

         ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดตาก มีนายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ หัวหน้าส่วนราชการในกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.47/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 1 เวลา 9.00 น.