ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

42

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดโครงการเผยแพร่การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน ในการนี้ นายสนธิชัย จันทร์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และสาธิต การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)