หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เรื่อง การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเครดิต หรือการรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile banking
  2. ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
  3. ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จำนวน 4 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
  4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
  5. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก
  6. รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

11

      เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก มอบหมายให้นายธีรรัฐ ไชยวุฒิ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
อ่านข่าว