ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวเปิดรับสมัครผู้พิพากษาสทบ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธ.ค. 59


ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก


เอกสารแนบ