ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม


ขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก


เอกสารแนบ