ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก


เอกสารแนบ