ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมงานวันรพี และจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมงานวันรพี และจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี
        เมื่อวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  นายกฤตย  หงษ์สัมฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก  พร้อมด้วย  ผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว  ข้าราชการ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก  ร่วมงานวันรพี  ณ  ศาลจังหวัดตาก  และจัดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  เนื่องในวันรพี    ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัว     จังหวัดตาก  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก