ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่นักเรียน โดยมีนายกฤตย  หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 นาฬิกา ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก