ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน

 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน
          ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชนโดยมีนายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก คณะครู อาจารย์โรงเรียนตากพิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก