ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ และคณะตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ และคณะตรวจราชการ
         เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 2560 นายทัศน์พงษ์ เหล่ารักวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๖ และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ในโอกาสนี้ นายกฤตย  หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก คณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก