ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
         เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายสนธิชัย จันทร์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวสลักฤทัย ลิ้นทองคำ นิติกรชำนาญการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประนีประนอมคดีครอบครัว คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ ในรายการสนทนาสารพัน ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก