ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
         เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวณัฐกาญจน์ อุปัชฌาย์ นิติกรชำนาญการ และนายศุภฤกษ์ นวลสี เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ออกหน่วยเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดตาก เพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านกฎหมาย และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศาล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก