ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน

 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน
      เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘ นาฬิกา นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน โดยมีนายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพีธี ณ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร