ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
          เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมบัติ เชาวนพูนผล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก