ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบ ภาค ๖

         ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชุมคณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบ ภาค ๖
           เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดตาก และผู้แทนผู้อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑  โดยมี นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ณ โรงแรมนวรัตน์เฮอริเทจ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร