ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day และปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก