ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมครอบคร”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมครอบคร”
        เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายสุรพล  สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม” โดยมี นายสมยศ ไทยเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วย ข้าราชการดีเด่นระดับภาคและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรมหรรษนันท์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก