ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมการจัดกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
        เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสมยศ ไทยเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ ๑/๖๑ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก