ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖
         เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖ พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ ในการนี้ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสมบัติ เชาวนพูนผล ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๖ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์