ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๑ วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
         เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครการ ๑ วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม   โดยมีนางกาญจนา สิงห์ไฝแก้ว รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก