ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖
       เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายกฤตย หงษ์สัมฤทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสมยศ ไทยเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑   โดยมีนายสุรพล สนธยานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๖ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ ณ โรงแรมเลเจนด้า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย