ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 Tel.055-515207 Fax. 055-515981

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


เอกสารแนบ